Tagged: Շուշի

Շուշի քաղաքի ռուսական համայնքի գերեզմանատունը

Ռուսական գերեզմանատունը զբաղեցնում էր Շուշիի ամրոցի արտաքին պատերից մոտ 3 հազար մետր քառակուսի ընկած տարածք: Այստեղ տեղադրված են հարյուրավոր գերեզմանաքարեր` տարբեր տեսքի ու կառուցվածքի: Օրորոցատիպ, քառակուսաձև, ուղղանկյունատիպ, որը բաղկացած է մի քանի մասերից: Գերեզմանաքարերը...