Tagged: իվանյան

Մի քանի տող Խոջալլու բնակավայրի պատմությունից

Այն, որ Խոջալլուն հին բնակավայր է, փաստում են տարածքով մեկ սփռված դամբարանադաշտը և ժամանակի որոշակի ուսումնասիրությունները: 1885թ. Շուշիի ռեալական ուսումնարանի ուսուցիչ Էմիլ Ռեսլերը այստեղ պեղումներ կատարելու ժամանակ հայտնաբերել է սեպագիր արձանագրությամբ մի ուլունք, որն...