Category: Հյուսիսային Արցախ

Բանանց

Գյուղի անունը ստուգաբանվում է, որպես բանանոց (աշխատելու վայր): Հակառակ գյուղի բազմադարյան գոյության ու ըստ ամենայնի փառավոր անցյալի` գրավոր աղբյուրներում Բանանցի մասին պահպանված վկայությունները խիստ աղքատիկ են: Գյուղի անվան առաջին հիշատակություններից մեկը 1625 թ-ից է:...