Աղբյուր. Արցախ, Հադրութի շրջան, գյուղ Տող, 20-րդ դար