Մեր ընթերցողների խնդրանքով, սիրով ներկայացնում ենք Փիրումաշենի եկեղեցին