Monthly Archive: Հուլիս 2021

Արցախի որմնափակ խաչքարերը

Ծաղկուն միջնադարում առաջ եկան այսպես կոչված որմնափակ խաչքարեր, որոնք լայն տարածում գտան արևելյան և կենտրոնական Հայաստանոմ և հանդիսացան հայ ճարատարապետության ինքնատիպ կառուցվածքներից անցնելով զարգացման որոշակի փուլ: Այդ կարգի հուշակոթողներ կառուցվեցին պատմական համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում...

Ամրոց Ջրաբերդ

Ջրաբերդը միջնադարյան Հայաստանի հզոր ամրոցներից մեկն է, որը սակայն լիակատար ու համակողմանի ուսումնասիրության չի ենթարկվել: Ամրոցի մասին ամենավաղ հիշատակությունը վերաբերվում է Խաչեն ներխուժած խազարների 620-ական թթ վերջերի ասպատակություններին և դրանց դեմ Աղվանից կաթողիկոս Վիրոյի...